EB Utrecht

Met alleen professionals in dienst zijn wij gespecialiseerd in het uitvoeren van uiteenlopend geneesmiddelenonderzoek.

Algemene informatie over ons

EB Utrecht is een onafhankelijke organisatie voor geneesmiddelenonderzoek bij mensen. Bij EB Utrecht werken zo’n 10 professionals.

Met medewerking van vrijwilligers, patiënten en proefpersonen voeren we geneesmiddelenonderzoek uit. Hierbij gaat het meestal om onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen die in de laatste fase van hun ontwikkeling zijn. In deze fase is het middel al meerdere malen bij mensen getest. Bij de onderzoeken worden de deelnemers met de onderzoeksmedicijnen behandeld. Dit gebeurt onder professionele begeleiding door artsen, verpleegkundigen, psychologen en diëtisten. Vaak is het doel van deze onderzoeken beter zicht te krijgen op de effectiviteit van het middel en eventuele bijwerkingen. Wij werken altijd volgens de internationale regels zoals 'Good Clinical Practice' en de richtlijnen zoals vastgelegd in de 'Declaration of Helsinki'.

 

Missie

EB Utrecht is een professionele, markt- en klantgerichte organisatie die met hoge kwaliteit klinisch geneesmiddelenonderzoek uitvoert in opdracht van voornamelijk de farmaceutische industrie.

Het team van EB Utrecht heeft de overtuiging dat er geen onderzoek mogelijk is zonder mensen; daarom stellen zij mensen centraal. De ervaren medewerkers zijn vertrouwd met de hoge eisen die aan geneesmiddelenonderzoek gesteld worden. Deze focus zorgt ervoor dat EB Utrecht de deelnemers aan het onderzoek optimaal kan begeleiden. EB Utrecht wil als betrouwbare partner haar tastbare en mensgerichte bijdrage leveren aan het verbeteren van geneesmiddelen en behandelmethoden.

 

Ons team

De medewerkers van EB Utrecht zijn deskundigen op het gebied van klinisch geneesmiddelenonderzoek.

Ons team is goed op elkaar ingespeeld. Kwaliteit, veiligheid en klantvriendelijk staan daarbij hoog in het vaandel. Wij worden eens in de twee jaar bijgeschoold op het gebied van ICH-GCP. Onze taak bestaat volledig uit het uitvoeren van klinisch geneesmiddelenonderzoek voor verschillende indicatiegebieden.

Dr Hans Koppeschaar
Internist / Endocrinoloog (N.P.)
Annette Boersen
Business Development
Els van der Kaaij
Onderzoeksassistente
Martelle van 't Geloof
Onderzoeksmedewerker rekrutering
Barbara Dormans
Dietist/onderszoeks assistent
Mazin Alhakim
MD, Principal Investigator
Monique Laagland
Onderzoeksassistente
Joyce van Riemsdijk
Diëtiste / Onderzoeksassistente