Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor inschrijven:

1. Definities
Vrijwilliger: persoon die zich bij EB Utrecht inschrijft en hiermee aangeeft de intentie te hebben mee te willen doen aan geneesmiddelenonderzoek.
Deelnemer: persoon die deelneemt aan onderzoek bij EB Utrecht BV.

2. Bepalingen
Na inschrijving/aanmelding zal de vrijwilliger telefonisch benaderd worden om een algemene en/of onderzoekspecifieke gezondheidsvragenlijst af te nemen.
De vrijwilliger gaat door het invullen van het inschrijvings-/aanmeldingsformulier akkoord met opname van de opgegeven persoonsgegevens in onze database.

Ingeschreven vrijwilligers hebben het recht op inzage, aanpassing en verwijdering van de opgenomen persoonsgegevens in onze database. Hiertoe kunt u een schriftelijk verzoek indienen (mag per e-mail).

Bij deelname aan onderzoek dient de deelnemer zich te kunnen legitimeren.

Vrijwilligers/deelnemers kunnen op elk moment in het proces van aanmelding, screening voor en deelname aan een onderzoek besluiten zich terug te trekken, zonder dat dit verdere consequenties heeft bijvoorbeeld voor behandeling of toekomstige deelname aan onderzoeken.

Algemeen

Bij inschrijving gaat een vrijwilliger automatisch akkoord met het ontvangen van nieuwsbrieven van EB Utrecht BV en uitnodigingen voor deelname aan een onderzoek. Deze uitnodigingen hebben betrekking op onderzoeken waar een vrijwilliger op basis van de opgegeven informatie eventueel aan kan deelnemen.

LET OP: Wij mogen niet alle gegevens publiceren die van belang zijn om te bepalen of u in aanmerking komt voor een onderzoek. Na uw aanmelding kan alsnog blijken dat u niet geschikt bent voor deelname aan het onderzoek.