Vragen? Wellicht vindt u hier een antwoord.

Onze werknemers zijn altijd bereid om uw vraag te beantwoorden, echter is het ons opgevallen dat een aantal vragen zich vaak herhaalt. Deze kunt u hier terugvinden.

Deelname

Hoeveel tijd kost het mij om deel te nemen aan een geneesmiddelenonderzoek?

Dit verschilt per geneesmiddelenonderzoek en staat beschreven in de patiënten informatie. Dit hangt af van:

  • de duur van het geneesmiddelenonderzoek
  • het aantal bezoeken van de proefpersoon
  • de duur van elk individueel bezoek
  • overige vereisten, zoals bijvoorbeeld het bijhouden van een dagboekje in de thuissituatie
Wat heb ik er zelf als aan als deelnemer?

Soms kan een nieuwe behandeling voordelen voor u hebben als proefpersoon bij geneesmiddelenonderzoek.

Wetenschappelijk onderzoek maakt het mogelijk nieuwe en steeds betere behandelingen toe te passen en te bewijzen dat een nieuw middel werkzaam en voldoende veilig is zodat het op de markt gebracht mag worden. Zonder wetenschappelijk onderzoek zou de geneeskunde zich niet verder kunnen ontwikkelen. Veel wetenschappelijk onderzoek kan alleen plaatsvinden als patiënten/proefpersonen hun medewerking eraan willen verlenen.


U kunt verschillende redenen hebben om aan wetenschappelijk onderzoek mee te doen. Soms kan een nieuwe behandeling voordelen voor u hebben, soms hebben patiënten zelf niets aan het onderzoek waaraan ze meedoen. Het onderzoek is dan bedoeld om anderen te helpen. Ook dat kan een reden zijn om mee te doen. Als deelnemer wordt uw gezondheid voor en tijdens het onderzoek nauwgezet in kaart gebracht en draagt u bij aan nieuwe en betere behandelingsmethoden.

Is het mogelijk om het onderzoek te combineren met mijn werk?

Wij begrijpen dat u het geneesmiddelenonderzoek het liefst zo goed mogelijk met uw werk wilt combineren.

In principe worden de meeste bezoeken aan ons onderzoekscentrum binnen kantooruren gepland, maar daarbinnen proberen we zo flexibel mogelijk te zijn.

Wat wordt er tijdens het onderzoek van mij verwacht?

Gedurende uw deelname aan een geneesmiddelenonderzoek wordt van u verwacht, dat u zich houdt aan wat de arts/onderzoeker van u vraagt.

De arts doet dit op basis van het onderzoeksprotocol. In het onderzoeksprotocol staat beschreven hoe vaak u naar het onderzoekscentrum dient te komen voor controle van geneesmiddelenonderzoek, hoe en hoe vaak u uw eventuele medicijnen moet innemen en welke testen er in het onderzoekscentrum worden gedaan. Dit is in het belang van uw eigen gezondheid en het onderzoek.

Kan ik deelnemen als ik medicijnen gebruik?

Als u medicatie gebruikt kan het zijn dat u niet mee kan doen met onze geneesmiddelenonderzoeken.

Er kan namelijk een interactie zijn tussen uw medicatie en de medicatie die wij voor ons onderzoek gebruiken. Tijdens de telefonische prescreening en de screening, die na aanmelding plaatsvinden, kunt u uw medicatie doorgeven en zal de onderzoeksarts beoordelen of u mee kunt doen.

Hoe vrijwillig is vrijwillig?

Vrijwillig is vrijwillig. U mag en kunt nooit gedwongen worden om mee te doen.

Zelfs als u al aan een geneesmiddelenonderzoek deelneemt kunt u altijd en op elk moment afzien van verdere deelname zonder opgaaf van redenen.

Kan ik stoppen als ik niet meer mee wil doen?

Vrijwilligers / deelnemers aan medisch onderzoek voor proefpersonen kunnen op elk moment in het proces van aanmelding, screening voor en deelname aan een onderzoek besluiten zich terug te trekken.

Dit heeft geen verdere consequenties voor de behandeling of toekomstige deelname aan geneesmiddelenonderzoeken.

Meedoen met klinisch wetenschappelijk onderzoek in Utrecht?

Met alleen professionals in dienst zijn wij gespecialiseerd in het uitvoeren van uiteenlopende onderzoeken.

of

Lees meer