Help ons een mogelijke manier te onderzoeken om uw hart te beschermen

Heeft uw arts gezegd dat u een risico op hart- en vaatziekten hebt?

Als dat zo is kunt u mogelijk deelnemen aan een klinisch onderzoek. Wij zoeken patiënten die mee willen doen aan een klinisch onderzoek waarbij een concentraat van omega-3 vrije vetzuren wordt onderzocht om na te gaan of dit het risico op hartproblemen kan verlagen bij patiënten met een verhoogd triglyceriden (slecht vet) niveau.

U komt mogelijk in aanmerking voor deelname als u onder andere:

  • Statine medicatie neemt, maar nog steeds een hoog triglyceriden niveau hebt
  • Minstens één risicofactor voor hart- en vaatproblemen hebt (geschiedenis, diabetes, bloeddruk, roken)

Voor informatie kunt u geheel vijrblijvend, tijdens kantooruren, contact opnemen.

Status Onderzoek: