Heeft uw kind de diagnose ADHD gekregen?

Nieuw klinisch onderzoek: ADHD

We zijn momenteel op zoek naar deelnemers voor het LEAGUE-onderzoek.

Dit onderzoek zal naar verwachting maximaal 2 jaar duren. Er zal onderzoek worden gedaan naar de werkzaamheid en veiligheid van een onderzoeksgeneesmiddel op de lange termijn.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar komen mogelijk in aanmerking voor deelname als ze:

  • 6 tot en met 17 jaar oud zijn en de diagnose ADHD hebben gekregen
  • eerder zijn behandeld met stimulerende middelen, maar zonder succes

Voor meer informatie, en om te bepalen of u in aanmerking komt, kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met:
EB Medical Research
030-7606600 of
middels onderstaande link om u in te schrijven

Status Onderzoek: