Wie gaat ons ondersteunen met verschillende geneesmiddelenonderzoeken?

Op deze pagina leggen wij stap voor stap uit hoe het aanmeldingsproces en deelname voor de preofpersoon zal verlopen.

Procedure informatie deelnemen geneesmiddelenonderzoek

Als u mee wilt werken aan geneesmiddelenonderzoek dan kunt u zich via de website aanmelden.

Om deel te kunnen nemen doorloopt u aan aantal fasen. Deze zijn hieronder stapsgewijs beschreven. Algemene informatie over deelnemen aan geneesmiddelenonderzoek kunt u vinden in de brochure “Medisch Wetenschappelijk Onderzoek ” van het ministerie van VWS en door op deze link naar een korte video te klikken.

 

 

Stap 1. Telefonische prescreening

Wanneer u zich aan heeft gemeld wordt u gebeld door een van onze medewerkers.

De medewerker neemt een telefonische prescreening af, waarbij gekeken wordt of u in eerste instantie in aanmerking komt voor één van onze lopende geneesmiddelenonderzoeken. Er worden algemene vragen gesteld, vragen over uw medische achtergrond, over uw psychische gezondheid en over medicatie die u gebruikt. Indien er een passend onderzoek is zal de medewerker u beknopt informeren over dit onderzoek. Heeft u interesse, dan ontvangt u van ons uitgebreide informatie over het geneesmiddelenonderzoek.

 

Stap 2. Uitgebreide informatie

Als blijkt dat u na de telefonische prescreening in aanmerking komt voor één van onze lopende onderzoeken, dan ontvangt u van ons uitgebreide informatie over het geneesmiddelenonderzoek. 

Hierbij komen de volgende zaken aan bod:

  • het doel van het onderzoek
  • de te onderzoeken medicatie
  • het verloop van het onderzoek
  • wat er van u verwacht wordt
  • wat u van ons kunt verwachten

Deze schriftelijke informatie is goedgekeurd door een erkende en onafhankelijke Medisch Ethische Toetsingscommissie. U kunt de informatie thuis rustig doorlezen, en eventueel met uw (huis)arts bespreken. U krijgt alle gelegenheid om vragen te stellen, zodat u een goede afweging voor uzelf kan maken of u wil deelnemen aan het onderzoek.

 

Stap 3. Beslissing

Na een bedenktermijn deelnemen aan het onderzoek.

Nadat u, volgens de wettelijke bedenktermijn, heeft kunnen nadenken of u wilt deelnemen aan het onderzoek, nemen wij nogmaals telefonisch contact met u op. Wanneer u besluit deel te nemen aan het onderzoek maken we een afspraak voor een eerste visite (screening).

 

 

Stap 4. Screening

Het eerste bezoek wordt ook wel de screeningsvisite genoemd.

Voordat er enige handeling voor het onderzoek plaatsvindt, tekent u samen met een onderzoeksmedewerker de schriftelijke toestemmingsverklaring. Dit is wettelijk verplicht. Door te tekenen geeft u aan dat u geïnformeerd bent en toestemming geeft tot deelname. U kunt op elk moment besluiten uw deelname aan het onderzoek stop te zetten. Het doel van de screeningsvisite is vooral om te bepalen of u voldoet aan alle criteria (instapeisen) van het onderzoek, en te bekijken hoe uw gezondheid is.

Hoe de screeningsvisite verloopt hangt af van het soort onderzoek. Er zullen vragen worden gesteld over onder andere uw psychologische en medische geschiedenis en medicatiegebruik. Het kan zijn dat handelingen worden verricht zoals:

Uw huisarts wordt altijd op de hoogte gesteld van deelname aan het onderzoek. Indien gewenst kunnen onderzoeksgegevens zoals bijvoorbeeld bloeduitslagen aan uw huisarts worden gestuurd.

 

Stap 5. Deelname onderzoek

Afhankelijk van de uitslagen van de screeningsvisite krijgt u te horen of u voldoet aan alle criteria en dus definitief mee kunt doen aan het onderzoek.

U maakt samen met een medewerkster vervolgafspraken volgens het visiteschema. Tijdens het onderzoek staat uw veiligheid en gezondheid voorop. U wordt goed gecontroleerd en u kunt altijd bellen of langskomen indien u vragen heeft. Ook is er een noodnummer dat u kunt bellen buiten kantooruren. Wanneer u in het ziekenhuis wordt opgenomen en de behandelend arts vindt het noodzakelijk om meer informatie over het onderzoek of de behandeling te verkrijgen, dan is er altijd de mogelijkheid tot overleg. Uw gegevens vallen onder de Wet Persoonsgegevens en worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt. U kunt altijd inzage krijgen in uw gegevens en/of kopieën meekrijgen van uitslagen.

 

Stap 6. Na afloop

De duur van het onderzoek is afhankelijk van het soort onderzoek.

Na afloop van het onderzoek, of tussentijds bij meerjarige onderzoeken, ontvangt u een onkostenvergoeding en/of tegemoetkoming in de reiskosten. De hoogte van deze vergoeding wordt bepaald door de onafhankelijke Medisch Ethische Toetsings Commissie. Uw huisarts wordt op de hoogte gesteld van beëindiging van het onderzoek. Na afronding van het gehele onderzoek krijgt u van ons te horen in welke onderzoeksarm/medicijngroep u was ingedeeld. Dit heet deblinderen. Er kan een lange periode zitten tussen het afronden van het onderzoek en het deblinderen.